//Violin 3

BPM tempo;
section s;// initialize variables
0 => int b;

// sound chain
Bowed vio => NRev rev => dac;

// create notes object
notes notes;
notes.scale(63,66,68,69,70,73,75,51);

// create 2D chord array
[notes.chord1,notes.chord2,notes.chord3,notes.chord4] @=> int chords [][];while ( true )
{
  tempo.sixteenthNote => dur hit;
  
  b % 32 => int count16;
  count16/2.0 => float count8;
  count8/2.0 => float count4;
  
  
  if ((s.number == 1) || (s.number == 5) || (s.number == 6))
  {
    1 => vio.gain;
    1.0 => vio.volume;
    5 => vio.vibratoFreq;
    0.05 => vio.vibratoGain;
    
    if ((count8 == 0.0) || (count8 == 1.0) || (count8 == 2.0))
    {
      Math.random2(0,notes.notes.cap()-1) => int i;
      Std.mtof(notes.notes[i]) => vio.freq;
      1.0 => vio.startBowing;
    }
    
    if ((count8 == 8.0) || (count8 == 10.0) || (count8 == 12.0))
    {
      if (Math.random2(0,5) == 1)
      {
        Math.random2(0,notes.notes.cap()-1) => int i;
        Std.mtof(notes.notes[i]) => vio.freq;
        1.0 => vio.startBowing;
      }
    }
    
    if (count8 == 15.5)
    {
      1.0 => vio.stopBowing;
    }
    
  } 
  
  if (s.number == 2)
  {
    1 => vio.gain;
    1.0 => vio.volume;
    5 => vio.vibratoFreq;
    0.05 => vio.vibratoGain;
    
    if (count4 == 0.0)
    {
      Std.mtof(notes.notes[1]-12) => vio.freq;
      1.0 => vio.startBowing;
    }
    
    if (count4 == 3.0)
    {
      1.0 => vio.stopBowing;
    }
  }
  
  if (s.number == 3)
  {
    1 => vio.gain;
    1.0 => vio.volume;
    5 => vio.vibratoFreq;
    0.05 => vio.vibratoGain;
    
    if (Math.random2(0,5) == 2)
    {
      Math.random2(0,notes.notes.cap()-1) => int i;
      Std.mtof(notes.notes[i]) => vio.freq;
      1.0 => vio.startBowing;
    }
    
  }
  
  
  
  hit => now;
  
  b+1 => b;  
}